Võta

VARASEMATE ÕPINGUTE JA TÖÖKOGEMUSTE ARVESTAMINE

 

VÕTAt saab kasutada kui õpingud on jäänud pooleli või otsustate õppekava vahetada. VÕTA võimaldab arvestada teistes õppeasutustes sooritatud õpinguid, täiendkoolitusi ja iseseisvalt õpitut ning töökogemustest saadud teadmisi ja oskusi. 

Täpsemalt saate lugeda VÕTA veebilehelt. 

 

Hiiumaa Ametikooli

VÕTA rakendamise kord

VÕTA avaldus

 

Hiiumaa Ametikool | rg-kood: 70002549 | Lossi 1, Suuremõisa, Hiiumaa 92302 | Telefon: 469 4391, 56 471 544 | E-post: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee
Download Joomla Templates