PRAKTIKA

Praktiline õpe koolis ja ettevõttepraktika moodustavad vähemalt poole igast kutseõppe õppekavast. Praktika on tõe kriteerium ja tõeline arusaamine tuleb alles teoreetilisi teadmisi rakendades. Ettevõttepraktika ehk õppimine töökeskkonnas on seega väga oluline osa õppest.


Allpool abimaterjalid praktikaks:


PRAKTIKA DOKUMENDID


Ettevõttepraktika tingimused ja kord Hiiumaa Ametikoolis


Õppija individuaalne praktikakava (praktikalepingu lisa)

 

Praktikapäevik ja ettevõtte tagasiside
 

Ettevõttepraktika analüüs ja enesehinnang

 

Praktika avalik esitlemine
 

Praktika kuldreeglid

 

 

PRAKTIKAJUHENDID

 

Väikesadama spetsialisti praktikajuhend
 

Nooremaedniku praktikajuhend

 

Plastitöötluse seadistaja praktikajuhend

 

Floristi II kursuse praktikajuhend

 

Maastikuehitaja I kursuse praktikajuhend

 

Veoautojuhi praktikajuhend

 

 

Erialaste praktikajuhendite kohta saab täiendavat infot iga eriala juhtõpetajalt.

 

Praktikalepingute sõlmimist koordineerib õppekorraldaja Pille Kaups

 

Hiiumaa Ametikool | rg-kood: 70002549 | Lossi 1, Suuremõisa, Hiiumaa 92302 | Telefon: 469 4391, 56 471 544 | E-post: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee
Download Joomla Templates