PRAKTIKA

Oluline osa õppetööst ja eriala omandamisest on praktika. Siinkohal on ära toodud mõned näpunäited praktika planeerimisel ja praktika dokumentide vormistamisest.

 

Kõigepealt tuleb planeerida, kus te soovite praktikat läbida. Seejärel tuleb võtta ühendust potentsiaalse praktika pakkujaga ja jõuda kokkuleppele praktika läbimise osas. Praktika eduka läbimise eest vastutab nii õpilane, kutsekool kui ka praktika pakkuja, sellepärast on oluline, et kõik praktikaga seonduvad dokumendid oleksid õigeaegselt ja korrektselt vormistatud.

 

PRAKTIKA DOKUMENDID

 

Praktikakorralduse kava

 

Õppija individuaalne praktikakava (praktikalepingu lisa)

 

Praktikandi enesehinnangu leht

 

Praktikandi hindamisleht

 

Praktika päevik

 

Praktika aruanne

 

 

Erialaste praktikajuhendite kohta saab täiendavat infot iga eriala põhiõpetajalt.

 

Praktikalepingute sõlmimist koordineerib õppekorraldaja Pille Kaups

 

Hiiumaa Ametikool | rg-kood: 70002549 | Lossi 1, Suuremõisa, Pühalepa, Hiiumaa 92302 | Telefon: 469 4391, 56 471 544 | E-post: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee
Download Joomla Templates