ÕPPEKAVAD

 

AIANDUS

Florist, tase 4 õppekava

Florist, tase 4 õppekava rakenduskava 

Maastikuehitaja (osakutse piirdeaedade ehitaja), tase 4 õppekava (põhihariduse baasil)

Maastikuehitaja (osakutse piirdeaedade ehitaja), tase 4 õppekava rakenduskava (põhihariduse baasil)

Maastikuehitaja (osakutse haljasalade hooldaja), tase 4 õppekava (põhihariduse baasil)

Maastikuehitaja (osakutse haljasalade hooldaja), tase 4 õppekava rakenduskava (põhihariduse baasil)

Maastikuehitaja (osakutse sillutise paigaldaja), tase 4 õppekava (põhihariduse baasil)

Maastikuehitaja (osakutse sillutise paigaldaja), tase 4 õppekava rakenduskava (põhihariduse baasil)

Maastikuehitaja, tase 4 õppekava (põhihariduse baasil)

Maastikuehitaja, tase 4 õppekava rakenduskava (põhihariduse baasil)

Noorem-maastikuehitaja, tase 3 õppekava (põhihariduse nõudeta)

Noorem-maastikuehitaja, tase 3 õppekava rakenduskava (põhihariduse nõudeta)

Nooremaednik, tase 3 õppekava (põhihariduse nõudeta)

Nooremaednik, tase 3 õppekava rakenduskava (põhihariduse nõudeta)

 

EHITUS JA TSIVIILRAJATISED

Palkmajaehitaja, tase 4 õppekava, (põhihariduse baasil)

Kinnisvarahooldaja, tase 4 õppekava (põhihariduse baasil)

Kinnisvarahooldaja, tase 4 õppekava rakenduskava (põhihariduse baasil)

Puit- ja kiviehitiste restauraatori õppekava (keskhariduse baasil)

Puit- ja kiviehitiste restauraatori õppekava rakenduskava (keskhariduse baasil)

Puitehitiste restauraatori õppekava

 

TRANSPORDITEENUSED

Väikesadama spetsialist,  tase 4 õppekava (keskhariduse baasil)

Väikesadama spetsialist,  tase 4 õppekava rakenduskava (keskhariduse baasil)

Bussijuht, tase 4 õppekava (põhihariduse baasil)

Veoautojuht, tase 4 õppekava (põhihariduse baasil)

Veoautojuhi, tase 4 õppekava rakenduskava (põhihariduse baasil)

 

 

Hiiumaa Ametikool | rg-kood: 70002549 | Lossi 1, Suuremõisa, Hiiumaa 92302 | Telefon: 469 4391, 56 471 544 | E-post: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee
Download Joomla Templates