ÕPPEKAVAD

 

AIANDUS

Florist, tase 4 õppekava

Florist, tase 4 õppekava rakenduskava 

Maastikuehitaja (osakutse piirdeaedade ehitaja), tase 4 õppekava (põhihariduse baasil)

Maastikuehitaja (osakutse piirdeaedade ehitaja), tase 4 õppekava rakenduskava (põhihariduse baasil)

Maastikuehitaja (osakutse haljasalade hooldaja), tase 4 õppekava (põhihariduse baasil)

Maastikuehitaja (osakutse haljasalade hooldaja), tase 4 õppekava rakenduskava (põhihariduse baasil)

Maastikuehitaja (osakutse sillutise paigaldaja), tase 4 õppekava (põhihariduse baasil)

Maastikuehitaja (osakutse sillutise paigaldaja), tase 4 õppekava rakenduskava (põhihariduse baasil)

Maastikuehitaja, tase 4 õppekava (põhihariduse baasil)

Maastikuehitaja, tase 4 õppekava rakenduskava (põhihariduse baasil)

Noorem-maastikuehitaja, tase 3 õppekava (põhihariduse nõudeta)

Noorem-maastikuehitaja, tase 3 õppekava rakenduskava (põhihariduse nõudeta)

Nooremaednik, tase 3 õppekava (põhihariduse nõudeta)

Nooremaednik, tase 3 õppekava rakenduskava (põhihariduse nõudeta)

 

EHITUS JA TSIVIILRAJATISED

Palkmajaehitaja õppekava, tase 4 (põhihariduse baasil)

Puit- ja kiviehitiste restauraatori õppekava (keskhariduse baasil)

Puit- ja kiviehitiste restauraatori õppekava rakenduskava (keskhariduse baasil)

Kinnisvarahooldaja õppekava (põhihariduse baasil)

Kinnisvarahooldaja õppekava rakenduskava (põhihariduse baasil)

 

TRANSPORDITEENUSED

Bussijuhi õppekava (põhihariduse baasil)

Veoautojuhi õppekava (põhihariduse baasil)

Veoautojuhi õppekava rakenduskava (põhihariduse baasil)

Väikesadama spetsialisti õppekava (keskhariduse baasil)

Väikesadama spetsialisti õppekava rakenduskava (keskhariduse baasil)

 

ÄRITEENUSED

Raamatupidaja, tase 5 õppekava (keskhariduse baasil)

Raamatupidaja, tase 5 õppekava rakenduskava (keskhariduse baasil)

 

 

 

Hiiumaa Ametikool | rg-kood: 70002549 | Suuremõisa, Pühalepa, Hiiumaa 92302 | Telefon: 469 4391, 56 471 544 | E-post: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee
Download Joomla Templates