Õpilasesindus

 

Õpilasesindus on Hiiumaa Ametikooli õpilasi esindav kogu. Õpilasesinduse peamisteks ülesanneteks on õppijate õiguste ja huvide kaitsmine ning koolielu edendamine, õpilaste aktiivuse ja motivatsiooni tõstmine ning kooli omanäolisemaks muutmine.

 

Hiiumaa Ametikooli õpilasesindusel on õigus esindada kooli õpilaste huvisid teistes organisatsioonides, algatada projekte, korraldada erinevaid sündmusi ning valida enda seast esindaja, kes osaleb kooli nõukogus.

 

Igal sügisel kutsub kooli direktor kokku õppijate esindajad igas õppegrupist, kes valivad oma esindaja kooli nõukogusse. 

Hiiumaa Ametikool | rg-kood: 70002549 | Lossi 1, Suuremõisa, Hiiumaa 92302 | Telefon: 469 4391, 56 471 544 | E-post: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee
Download Joomla Templates