Vastuvõtt

Puitehitiste restauraator, tase 5

5. taseme jätkuõpe, õppeaeg 1 aasta.

 

 • Puitehitiste restauraator on moodne meister, kes parandab ajaloolise ehitise nii, et säilib selle ehedus ja ilu. 
 • Kooli lõpetaja leiab tööd ehituse ja restaureerimisega tegelevas ettevõttes või eraettevõtjana.
 • Õppetöö toimub Suuremõisa lossikompleksis, kord kuus 4-5 päeval ja e-õppe teel, lisandub praktika erialaga seotud ettevõttes.
 • Tunde annavad erialase ettevalmistuse ja kogemusega õpetajad.

 

Põhiõpingud:

 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • Restaureerimise alused
 • Restaureerimistööde dokumenteerimine
 • Puitehitiste restaureerimine
 • Avatäidete restaureerimine
 • Käsitööriistade kasutamine puitehitiste restaureerimisel

 

Valikõpingud:

 • Ökoloogilised ehitustehnoloogiad
 • Puidulõige
 • Erialane inglise keel
 • Eesti maaarhitektuur
 • Puidu dekoratiivviimistlus
 • Ajalooliste puithoonete sisekliima ja energiasääst
 • Palkkonstruktsiooni restaureerimine

 

Toimuvad õppekäigud tutvumaks erinevate restaureeritud objektidega ja parimate restaureerimise näidetega Eestis. Restaureerimise eriala valinud saavad teada, mis on konserveerimine, restaureerimine, remont, mälestis ning õpivad tundma restaureerimise ja muinsuskaitse üldpõhimõtteid. Õpitakse õigete töövõtete kasutamist ja eetilist suhtumist kultuuripärandisse.

 

Viiteid:

Muinsuskaitseamet

Säästva Renoveerimise Infokeskus

Eesti Kunstiakadeemia - muinsuskaitse ja konserveerimine

 

 

 
Hiiumaa Ametikool | rg-kood: 70002549 | Lossi 1, Suuremõisa, Hiiumaa 92302 | Telefon: 469 4391, 56 471 544 | E-post: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee
Download Joomla Templates