Lõppes praktikajuhendajate koolitus

 

24.-25. oktoobril viidi Hiiumaa Ametikoolis kutsehariduse korralduse ja õppekava reformi raames läbi praktikajuhendajate koolitus „Kompetentsid ja nende hindamine“. Koolitajateks olid Luua Metsanduskooli arendusjuht Anu Vaagen ja õppeosakonna juhataja kt Raili Laas. Koolituse eesmärgiks oli tutvustada Euroopa Kvalifikatsiooniraamistikus (EKR) käsitletavaid kompetentse (täpsemalt saab lugeda Euroopa Komisjoni kodulehelt ning SA Innove kodulehelt) ja arutelu kaudu jõuda järeldusele, kuidas oleks võimalik läbi kutsehariduse ning praktikakorralduse neid kompetentse nii arendada kui ka hinnata. 

Osa võtsid koolipoolsed praktikajuhendajad ning ettevõtete Neeva OÜ, Faasion OÜ Taimeaed, Lihula Vara SA, Hiiumaa Metsaseltsi jt esindajad. Täname nii koolitajaid kui osalejaid meeldiva koostöö eest!

  

Hiiumaa Ametikool | rg-kood: 70002549 | Lossi 1, Suuremõisa, Hiiumaa 92302 | Telefon: 469 4391, 56 471 544 | E-post: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee
Download Joomla Templates