Taavi Tuulik valiti möödunud laupäeval aasta kutseõpetaja nominendiks

Hiiumaa Ametikooli õpetaja Taavi Tuulik valiti laupäeval aasta kutseõpetaja nominendiks, olles seeläbi üks kolmest parimast Eesti kutseõpetajast. Aasta kutseõpetajaks osutus valituks Taavi kolleeg Reti Randoja-Muts Räpina Aianduskoolist. Oleme rõõmsad, uhked ja tänulikud.

 

Palju õnne ja jõudu Taavile ja tema õpilastele.

 

Taavi Tuulik töötab Hiiumaa Ametikoolis alates 1996. aastast. Ta õpetab nii keskhariduslikke üldaineid (keemia, bioloogia) kui erinevate erialade üld- ja põhiõpingute mooduleid (botaanika ja taimefüsioloogia, ilutaimed, lilleseade, sisehaljastus, Eesti floora ja fauna, rannikumere ökoloogia, ökoloogia alused, keskkonnakaitse). Taavi Tuulik on Hiiumaa Ametikooli üks aktiivsemaid ja edukamaid e-õppe rakendajaid. 

Tema tunnid on huvitavad. Omades suuri kogemusi ja häid erialaseid praktilisi oskusi annab Taavi lisaks teooriale väga hästi edasi ka kutseõppes üliolulisi praktilisi oskusi. Õpilaste praktiliste oskuste areng on nähtav lõputöödes, lõpueksamitel, kutseeksamitel ja näitustel. 

Õpilased on tagasiside küsitlustes andnud talle väga positiivseid hinnanguid: "minu lemmikõpetaja", "sest teda me hoiame, kuulame ja armastame ning oleme tunnis kohal", "Taavi on super õpetaja", "väga tore inimene, kes tunneb oma ala ja oskab seda väga hästi edastada". 

Taavi püüab oma tegevusega koolis väärtustada austust elusa looduse ja kaasinimeste vastu. Olles ise eeskujuks, püüab ta leida igas õpilases tema tugevaid külgi ja neid arendada.

Hiiumaa Ametikool | rg-kood: 70002549 | Lossi 1, Suuremõisa, Hiiumaa 92302 | Telefon: 469 4391, 56 471 544 | E-post: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee
Download Joomla Templates