Majandusaasta aruanded

Majandusaasta aruanded on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, Vabariigi ja rahandusministri määrustes ja muudes õigusaktides, mida täiendab Riigi raamatupidamise üldeeskiri.

Majandusaasta 2015 aruanne

Majandusaasta 2014 aruanne

Majandusaasta 2013 aruanne

Majandusaasta 2012 aruanne

Majandusaasta 2011 aruanne

Majandusaasta 2010 aruanne

Hiiumaa Ametikool | rg-kood: 70002549 | Lossi 1, Suuremõisa, Hiiumaa 92302 | Telefon: 469 4391, 56 471 544 | E-post: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee
Download Joomla Templates