Kooli nõunike kogu

Hiiumaa Ametikooli nõukogu, kinnitatud 02.03.2016 ministri käskkirjaga nr 1.1-2/16/52, muudetud haridus- ja teadusministri 14.02.2017 käskkirjaga nr 1.1-2/17/53

 

Teet Tiko - Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja, Haridus- ja Teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna asejuhataja;

 

Jana Tammeveski - Eesti Töötukassa esindaja, Eesti Töötukassa Hiiumaa osakonna teenusekonsultant osakonnajuhataja ülesannetes;

 

Omar Jõpiselg - Hiiumaa Omavalitsuste Liidu esindaja, Käina vallavanem;

 

Eha Brikker - Hiiumaa Ettevõtjate Liidu esindaja, Hiiumaa Ettevõtjate Liidu juhatuse liige;

 

Andres Lebin - MTÜ Ajaloolised Võtted esindaja, MTÜ Ajaloolised Võtted juhatuse esimees;

 

Ly Kaups - MTÜ Hiiumaa Turismiliit esindaja, MTÜ Hiiumaa Turismiliidu juhatuse liige;

 

Urmas Pielberg - Eesti Tehnoülevaate Liidu esindaja, OÜ Autotrans juhatuse liige;

 

Loona Pallase - Eesti Aiandusliidu esindaja, Sipelga Aiakujundus OÜ juhatuse liige;

 

Sven Kriggulson - MTÜ Eesti Väikesadamate Arenduskeskuse (EVAK) esindaja, SA Kärdla Sadam juhatuse liige.

 

Andres Onemar - Keskkonnaameti esindaja, Keskkonnaameti peadirektor.

 

Vastavalt 12.06.2013 vastu võetud Kutseõppeasutuse seadusele on alates 1. jaanuarist 2014 senise kooli nõukogu nimetus nõunike kogu.

 

 

 

 

 

Hiiumaa Ametikool | rg-kood: 70002549 | Lossi 1, Suuremõisa, Hiiumaa 92302 | Telefon: 469 4391, 56 471 544 | E-post: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee
Download Joomla Templates