Kooli nõukogu

Hiiumaa Ametikooli nõukogu on kooli põhimääruse § 8 lg 1 järgi kooli kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu, mille ülesanne on kooli tegevuse korraldamine ja arengu kavandamine.

 

Kooli nõukogu koosseis on kinnitatud direktori 2. novembril 2016 käskirjaga nr 1-4/14

 

Nõukogusse kuuluvad:

 

Ivo Eesmaa


Piret Hion
 

Signe Leidt
 

Jane Üksik
 

Ille Kivistu

 

Liisi Kummer-Leman

 

Külli Jesmin

Hiiumaa Ametikool | rg-kood: 70002549 | Lossi 1, Suuremõisa, Pühalepa, Hiiumaa 92302 | Telefon: 469 4391, 56 471 544 | E-post: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee
Download Joomla Templates