ERASMUS+ 2014-2016

 

Hiiumaa Ametikool on viimase viie aasta jooksul loonud koostöö Suurbritannia, Norra, Hollandi ja Rootsi asutuste ning kutseõppekeskustega, et pakkuda meie õppijatele, vilistlastele (äsja lõpetanutele) ja õpetajatele võimalus teha erialane praktika teistes Euroopa riikides.

 

2014/2015 õppeaastal käisid oma oskusi proovile panemas maastikuehitajad Portugalis, kus nad korrastasid ja lõid Braga linna haljasalu. Kaks floristi eriala õppijat töötasid samuti Braga linna lillepoes. Floristi eriala kaks vilistlast said võimaluse töötada Hollandi linnas Middelburg.

Puit- ja kiviehitiste restaureemise õpilaste praktikate partneriks on juba mitmendat aastat olnud restaureerimisele pühendunud ettevõtte Great Yarmouth Preservation Trust, kes on võitnud mitmeid Suurbritannia mainekaid auhindu hoonete restaureerimise eest. 

 

2015/2016 õppeaastal oli kokku kaheksal puit- ja kiviehitiste restuareerimise õpilasel võimalik osaleda projektis "Sharing knowledge and skills by preserving cultural heritage" ning käia erialapraktikal Norras ja Inglismaal. Inglismaal töötasid tulevased restauraatorid ajaloomälestistel - St Margareth Church Hopton-on-Hilli kiriku juures, Great Yarmouthi linnamüüril ja restaureerisid kivist hauatähiseid kohalikul kalmistul. Norras osalesid õppijad 1873. astast pärineva arhitektuurimälestise, Oberstadi majaka restaureerimisel.

 

Erasmus+ pakub üliõpilastele, noortele, haridus- ja noorsootöötajatele võimalust õppida, osaleda koolitusel, saada töökogemus või teha vabatahtlikku tööd välismaal. Programmi eesmärk on rahvusvahelise kogemuse ja koostöö toel edendada oskusi ja tööalast konkurentsivõimet ning ajakohastada haridus- ja koolitussüsteeme ning noorsootööd.

 

 

 
 
 
Ava galerii klikates pildil
 
Ava galerii klikates pildil
 
 
 
Ava galerii klikates pildil
 
 
Floristid 2015. a kevadel Bragas 
Ava galerii klikates pildidl
 
 

Maastikuehitajad 2015. a kevadel Bragas

Ava galerii klikates pildil

 
 
 
 

Puit- ja kiviehitiste restauraatorid 2014. a sügisel Inglismaal Great Yarmouthis

Ava galerii klikates pildil

 
 
 

HAK arengukava 2015-2020

 

On alanud Hiiuma Ametikooli arengukava 2015-2020 koostamine.


Uue perioodi arengu- ja tegevuskava koostamise eesmärkideks on määratleda kooli arengusuundade kokkulepe huvigruppide esindajate, vilistlaste ja kogu kollektiiviga, et tagada kooli jätkusuutlikkus, hinnata uue arengukava vastavust riiklike alusdokumentidega, nagu Elukestva õppe strateegia 2020, Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala arengukava „Tark ja tegus rahvas” 2015-2018 ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tööjõuvajaduse prognoos 2020.

 

Arengukava koostamise eesmärgiks on samuti suurendada kooli kollektiivi ühistunnet.

 

Kajastame kõiki arengukava protsessi sündmusi kooli kodulehel käesolevas alamenüüs ning vajalikud dokumendid ja viited on kättesaadavad Google dokumentide kaustas Hiiumaa Ametikooli arengukava 2015-2020 koostamine.

 

Ametikooli töötajate esimene koosolek toimub 5. jaanuaril 2015 kl 9.00-14.00 õppehoone arvutiklassis. Koosolekul teeme üheskoos kooli swot-analüüsi ning sõnastame uuesti põhiväärtused.


Arengukava koostamist juhivad üheskoos direktor, õppeosakonna juhataja ning arendus- ja koolitusjuht.

 

Juhtkonna nimel
Signe Leidt, arendus- ja koolitusjuht

Hiiumaa Ametikooli ja Hiiumaa Gümnaasiumi direktor

Hiiumaa Ametikool (Uus tn 2, Suuremõisa küla, Pühalepa vald) on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi kutseõppeasutus ja Hiiumaa Gümnaasium (Uus tn 4/1, Kärdla linn) on 1. septembril 2016 tööd alustav riigigümnaasium. Haridus- ja Teadusministeerium, kui mõlema kooli pidaja, soovib võtta tööle direktori, kes töötab 0,5 koormusega Hiiumaa Ametikooli direktorina ja 0,5 koormusega Hiiumaa Gümnaasiumi direktorina.

 

Loe täpsemalt...

Avatud õpe

 

Kas oled mõelnud võimalusele õppida koolis ainult seda, mis sulle meeldib või mis on sulle otseselt vajalik?

 

Avatud õppe näol tegemist on moodulipõhise õppega, kus ametikooli erialagruppide õppekavadest on võimalik valida endale huvipakkuv moodul või üksik õppeaine. Avatud õppes toimuvad tunnid vastavalt kooli tunniplaanile. Täpsed tunniplaanid avaldatakse reeglina 2 nädalat enne vastava eriala õppenädalat. Erialade õppenädalad on kinnitataud õppetöögraafikus, mille abil saab planeerida ajavahemiku, mil tuleb arvestada tunniplaani jälgimisega nii koolitusjuhi kui kooli kodulehe kaudu.

 

Õpet korraldab täienduskoolituse osakond, igale õpilasele koostatakse põhiõppekava baasil individuaalne õppekava ning kursuse läbimisel väljastatakse osalejatele ametikooli täienduskoolituse tunnistus. Avatud õppes osalemine on tasuline. 2015/2016 õa-l on ühe akadeemilise tunni maksumuseks avatud õppes on 2 eurot. Praktilisi töid sisaldavate tundide puhul arvestatakse lisaks õppekavarühmade ja õppevormide riiklikke koefitsente.

Näitde kursuse maksumuse kujunemisest: metsanduse õppekavarühmas toimuvad 15 akadeemilist loengutundi maksab õppijale 15 x 2 eurot=30 eurot, 15 akadeemilist tundi puidu loodusliku vormi erikasutust (sh vigursaagimine) maksab 15 x 2 eurot x koefitsent 2,0=60 eurot.

 

 

Uuri julgelt lisa!

 

Jane Üksik

Koolitus- ja infojuht

56 907 746

 

 

Hiiumaa Ametikool | rg-kood: 70002549 | Lossi 1, Suuremõisa, Hiiumaa 92302 | Telefon: 469 4391, 56 471 544 | E-post: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee
Download Joomla Templates