Dokumendid töötajatele

 

Dokumendid käsunduslepingu alusel töötavatele õpetajatele/koolitajatele:

 

 

Töövõtu- või käsunduslepingu üldtingimused Hiiumaa Ametikoolis

 

Dokumendid kõigile töötajatele:

 

 

HAK töölähetuste kord

NB! Alates 2. jaanuarist 2016 toimub kogu lähetuskorraldus läbi Riigitöötaja portaali:

  • iga töötaja algatab lähetusse mineku ise
  • iga töötaja esitab oma kuluaruande ja dokumendid ise (piletid tuleb skaneerida, vajadusel saab seda teha kantseleis või raamatukogus)

 

Kulude hüvitamise avaldus (.doc formaadis) täidavad käsunduslepingu alusel töötajad ja töölepinguga töötajad iskliku sõiduautoga tööülesannete täitmise korral.

 

Sõidupäevik kuludokumentide alusel (.xls formaadis) käsunduslepingu alusel töötavatele inimestele ja töölepinguga töötavatele inimestele lähetussõitude korral 

 

Sõidupäevik kilomeetri hinna alusel (.xls formaadis) töölepingu alusel töötavatele inimestele isikliku sõiduauto kasutamisel tööülesannete täitmiseks

 

Töökorralduse reeglid

 

Sisehindamise kord

 

Personalipoliitika

Hiiumaa Ametikool | rg-kood: 70002549 | Lossi 1, Suuremõisa, Hiiumaa 92302 | Telefon: 469 4391, 56 471 544 | E-post: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee
Download Joomla Templates