Koolituskalender

Koolituskalender

Hiiumaa ametikooli täienduskoolitused pakuvad võimalust õppida uusi...

Väikesadama spetsialist

Väikesadama spetsialist

Kutseõpe keskhariduse baasil, õppeaeg 1 aasta....

Veoautojuht

Veoautojuht

Kutseõpe põhihariduse baasil, õppeaeg 0,5...

Puitehitiste restauraator, tase 5

Puitehitiste restauraator, tase 5

5. taseme jätkuõpe, õppeaeg 1 aasta.   Puitehitiste...

Maastikuehitaja, tase 4

Maastikuehitaja, tase 4

   Kutseõpe põhihariduse baasil, õppeaeg 2...

Bussijuht

Bussijuht

Kutseõpe põhihariduse baasil, õppeaeg 6 kuud...

Kinnisvarahooldaja, tase 4

Kinnisvarahooldaja, tase 4

 4. taseme esmaõpe, õppeaeg 2 aastat   Kinnisvarahooldaja...

Florist, tase 4

Florist, tase 4

Kutseõpe põhihariduse baasil, õppeaeg 2...

Nooremaednik, tase 3

Nooremaednik, tase 3

      Nooremaednik on oskustöötaja, kes...

Palkmajaehitaja, tase 4

Palkmajaehitaja, tase 4

 Kutseõpe põhihariduse baasil, õppeaeg 2...

Haljasalade hooldaja, tase 4

Haljasalade hooldaja, tase 4

 Tase 4, esmaõpe - kutseõpe vähemalt põhihariduse baasil,...

 • Koolituskalender

 • Väikesadama spetsialist

 • Veoautojuht

 • Puitehitiste restauraator, tase 5

 • Maastikuehitaja, tase 4

 • Bussijuht

 • Kinnisvarahooldaja, tase 4

 • Florist, tase 4

 • Nooremaednik, tase 3

 • Palkmajaehitaja, tase 4

 • Haljasalade hooldaja, tase 4

 Kutseõpe põhihariduse baasil, õppeaeg 2 aastat

 

Palkmajaehitaja valib materjalid ning valmistab ette ehituspalgi, arvestades materjali kvaliteeti, etteantud juhiseid ning muid konkreetse objektiga seotud tegureid; valmistab iseseisvalt käsitööna palkhoone konstruktsiooniosad; püstitab iseseisvalt tööstuslikult või käsitööna valmistatud konstruktsiooniosadest tervikliku palkkonstruktsiooni (sh katusekonstruktsiooni), paigaldab palkehitise avatäited, trepid, sarikad ja muud puitkonstruktsioonid.

 

Õppetöö toimub kord kuus 4-5 päeval koolis ja e-õppe teel, lisandub praktika erialaga seotud ettevõttes. Õpe lõppeb kutseeksamiga. Palkmajaehitaja leiab tööd ehituse või restaureerimise valdkonnas või eraettevõtjana.

 

Põhiõpingud: 

 • Sissejuhatus palkmajaehitaja eriala õpingutesse
 • Palkkonstruktsioonide valmistamine ja püstitamine
 • Sõrestikkonstruktsioonide valmistamine ja püstitamine
 • Avatäidete valmistamine
 • Palkehitise piirdetarindid
 • Palkehitiste  renoveerimine
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

 

Valikõpingud:
 • Arvutil joonestamine

 • Hoonete sise- ja välisvärvimine

 • Hoonete sisekliima ja energiasääst

 • Eesti maa- ja linnaarhitektuur

 • Leiliruumide ehitamine

 • Katusekatete paigaldamine

 • Praktiline ehitusmõõdistamine

 • Ehituspalgi varumine

 • Muinsuskaitse alused puitehitiste restaureerimisel

 

Õpilastel on võimalik taotleda õppetoetusi. Koolil on kõigi mugavustega soodne õpilaskodu.

 

Lõpetamisel saad: 

 • Kooli tunnistuse kutseõppe läbimise kohta
 • Palkmajaehitaja kutsetunnistuse

 

Avaldusi saab esitada Sisseastumise infosüsteemis SAIS: http://www.sais.ee/

 

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.

 

                              

Hiiumaa Ametikool | rg-kood: 70002549 | Lossi 1, Suuremõisa, Hiiumaa 92302 | Telefon: 469 4391, 56 471 544 | E-post: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee
Download Joomla Templates