Florist, tase 4

Florist, tase 4

Kutseõpe põhihariduse baasil, õppeaeg 2...

Veoautojuht

Veoautojuht

Kutseõpe põhihariduse baasil, õppeaeg 0,5...

Maastikuehitaja, tase 4

Maastikuehitaja, tase 4

   Kutseõpe põhihariduse baasil, õppeaeg 2...

Nooremaednik, tase 3

Nooremaednik, tase 3

      Nooremaednik on oskustöötaja, kes...

Bussijuht

Bussijuht

Kutseõpe põhihariduse baasil, õppeaeg 6 kuud...

Puitehitiste restauraator, tase 5

Puitehitiste restauraator, tase 5

5. taseme jätkuõpe, õppeaeg 1 aasta.   Puitehitiste...

Kinnisvarahooldaja, tase 4

Kinnisvarahooldaja, tase 4

 4. taseme esmaõpe, õppeaeg 2 aastat   Kinnisvarahooldaja...

Palkmajaehitaja, tase 4

Palkmajaehitaja, tase 4

 Kutseõpe põhihariduse baasil, õppeaeg 2...

Haljasalade hooldaja, tase 4

Haljasalade hooldaja, tase 4

 Tase 4, esmaõpe - kutseõpe vähemalt põhihariduse baasil,...

Koolituskalender

Koolituskalender

Hiiumaa ametikooli täienduskoolitused pakuvad võimalust õppida uusi...

Väikesadama spetsialist

Väikesadama spetsialist

Kutseõpe keskhariduse baasil, õppeaeg 1 aasta....

 • Florist, tase 4

 • Veoautojuht

 • Maastikuehitaja, tase 4

 • Nooremaednik, tase 3

 • Bussijuht

 • Puitehitiste restauraator, tase 5

 • Kinnisvarahooldaja, tase 4

 • Palkmajaehitaja, tase 4

 • Haljasalade hooldaja, tase 4

 • Koolituskalender

 • Väikesadama spetsialist

5. taseme jätkuõpe, õppeaeg 1 aasta.

 

 • Puitehitiste restauraator on moodne meister, kes parandab ajaloolise ehitise nii, et säilib selle ehedus ja ilu. 
 • Kooli lõpetaja leiab tööd ehituse ja restaureerimisega tegelevas ettevõttes või eraettevõtjana.
 • Õppetöö toimub Suuremõisa lossikompleksis, kord kuus 4-5 päeval ja e-õppe teel, lisandub praktika erialaga seotud ettevõttes.
 • Tunde annavad erialase ettevalmistuse ja kogemusega õpetajad.

 

Põhiõpingud:

 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • Restaureerimise alused
 • Restaureerimistööde dokumenteerimine
 • Puitehitiste restaureerimine
 • Avatäidete restaureerimine
 • Käsitööriistade kasutamine puitehitiste restaureerimisel

 

Valikõpingud:

 • Ökoloogilised ehitustehnoloogiad
 • Puidulõige
 • Erialane inglise keel
 • Eesti maaarhitektuur
 • Puidu dekoratiivviimistlus
 • Ajalooliste puithoonete sisekliima ja energiasääst
 • Palkkonstruktsiooni restaureerimine

 

Toimuvad õppekäigud tutvumaks erinevate restaureeritud objektidega ja parimate restaureerimise näidetega Eestis. Restaureerimise eriala valinud saavad teada, mis on konserveerimine, restaureerimine, remont, mälestis ning õpivad tundma restaureerimise ja muinsuskaitse üldpõhimõtteid. Õpitakse õigete töövõtete kasutamist ja eetilist suhtumist kultuuripärandisse.

 

Viiteid:

Muinsuskaitseamet

Säästva Renoveerimise Infokeskus

Eesti Kunstiakadeemia - muinsuskaitse ja konserveerimine

 

 

 

Kutseõpe keskhariduse baasil, õppeaeg 1 aasta.

 

 

Õppetöö toimub kord kuus 4-5 päevaste sessioonide ning e-õppena. Õppetööle lisandub praktika õpilase poolt valitud ettevõttes või organisatsioonis.

 

Väikesadama spetsialist on inimene, kes tunneb väikesadama eripära. Asjatundlikkus on vajalik nii suurte kui ka väikeste sadamate arendamisel. Väikesadama spetsialist töötab tavaliselt väikesadamas (st sadamas, mis teenindab peamiselt alla 24 m üldpikkusega aluseid: paate, kaatreid, jahte) või väikesadamatega seotud asutuses, organisatsioonis. Ta korraldab väikesadama tegevust ja puutub kokku nii ettevõtluse, veeliikluse, turismi, keskkonnahoiu kui meretranspordi, kalanduse jt valdkondadega.

 

Põhiõpingud:

 • Väikesadama spetsialisti alusteadmised
 • Väikesadama majandamine ja arenguvõimalused
 • Väikesadama taristu
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • Väikelaeva juhtimine

 

Valikõpingud:

 • Veetekorraldus
 • Rannakalandus
 • Väikesadam kui kogukonnakeskus
 • Koostöövõrgustikud
 • Riskijuhtimine
 • Nakkevõrgu valmistamine
 • Merepääste alused

 

Õppekava vaata siit: väikesadama spetsialisti õppekava.

 

Lõpetamisel saad:

 • lõputunnistuse kutseõppe läbimise kohta,
 • võimaluse taotleda Veeteede Ametilt väikelaevajuhi tunnistust.

 

Eriala õpilastele kehtivad ettenähtud õppetoetused ja soodustused. Võimalik on kasutada ametikooli kõigi mugavustega õpilaskodu.

 

Avaldusi saab esitada Sisseastumise infosüsteemis SAIS: http://www.sais.ee/

 

Kutseõpe põhihariduse baasil, õppeaeg 6 kuud

 

Bussijuhi õppe eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks transporditeenuste valdkonnas bussijuhina ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

 

Õpe toimub kord kuus 3-4-päevaste sessioonidena. Õppele lisandub praktika töökeskkonnas.

 • õppija vanus peab õpingute alustamisel olema vähemalt 24 aastat
 • sisseastumistingimuseks on B kategooria juhiload ja juhistaaž vähemalt 2 aastat (sh peab olema tehtud lõppastmekoolitus)
 • lisaks tuleb kandideerimisel esitada II grupi mootorsõidukijuhi tervisetõend, mille väljastab perearst

 

Õpitakse:

 • sissejuhatus erialasse
 • erialane inglise keel
 • arvutiõpe
 • majanduse ja ettevõtluse alused
 • töö- ja keskkonnaohutus
 • õiguse alused
 • liiklus-, teenindus- ja suhtlemispsühholoogia
 • sõidukite tundmine ja käsitsemine
 • transpordi infrastruktuur ja ökonoomika
 • liiklusõpetus
 • sõitjate veo korraldus
 • klienditeenindus

 

Täpsema ülevaate kõikide moodulite alateemadest annab eriala õppekava.

 

Lõpetamisel saad:

 • lõputunnistuse  kutseõppe läbimise kohta
 • eksamite edukal sooritamisel Maanteeametis D-kategooria juhitunnistuse ja
 • bussijuhi kutsetunnistuse.

 

Eriala õpilastele kehtivad ettenähtud õppetoetused ja erinevad soodustused.

Koolil on mugav ja soodsa hinnaga õpilaskodu, tunde annavad kogenud erialaõppejõud.

 

Avaldusi saab esitada Sisseastumise infosüsteemis SAIS: http://www.sais.ee/

 

 

Kutseõpe põhihariduse baasil, õppeaeg 2 aastat

 

 

Õpe toimub kord kuus 3-5-päevaste sessioonidena ja e-õppe teel, lisandub erialapraktika.

 

4. taseme florist valmistab lilleseadeid, tegeleb lillede hooldamise ja lilleseadete müügiga ning osutab muid erialaseid teenuseid. Floristidel on oluline roll erinevate ürituste ja tähtpäevade stiliseerimisel ja ruumilahenduste loomisel. Floristi töö eeldab huvi taimede vastu ja soovi suhelda inimestega.

Ootame õppima ja ennast täiendama ka juba lilleseade valdkonnas tegutsejatel.

 

Põhiõpingud:

 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • ilutaimede kasvatamine ja hooldamine
 • lilleseadete valmistamine
 • ruumikujundus ja sisehaljastus
 • müümine ja kliendi nõustamine
 • juhtimine, juhendamine ja mügitöö korraldamine

 

Valikõpingud:

 • kunstiõpetus
 • kirjakunst
 • keraamika
 • etikett
 • etnograafiline taimeseade
 • ikebana
 • erialane inglise keel
 • erialane vene keel
 • portfoolio
 • riskide hindamine ja maandamine

 

Täpsema ülevaate kõikide moodulite õppeainetest ja õppetöö korraldusest annab floristi õppekava rakenduskava.

 

Õpe lõppeb floristi 4. taseme kutseeksamiga.

 

Eriala õpilastele kehtivad ettenähtud õppetoetused ja sõidukompensatsioon. Koolil on mugav ja soodsa hinnaga õpilaskodu, tunde annavad oma ala praktikud. Õppetöö toimub Suuremõisa lossis, kooli käsutuses on suur iluaed ning ajalooline Inglise stiilis mõisapark.

 

Kooli astumiseks esita:

 • avaldus,
 • põhiharidust tõendav dokument,
 • isikut tõendav dokument.
 • 2 fotot.

 

Avaldusi koos dokumentidega saab esitada Sisseastumise infosüsteemis SAIS: http://www.sais.ee/

Kutseõpe põhihariduse baasil, õppeaeg 0,5 aastat.

 

Dokumentide vastuvõtt 2019. a õppegruppi on avatud 15. novembrist 2018 kuni 7. jaanuarini 2019.

Õppetöö algab veebruari esimesel nädalal 2019.

 

Avaldusi saab esitada Sisseastumise infosüsteemis SAIS: http://www.sais.ee/ 

 

Paberkandjal avaldusi võetakse kooli kantseleis vastu tööpäevadel kell 10-14 või tavapostiga aadressil Hiiumaa Ametikool, 92302 Suuremõisa, Hiiu maakond

 

NB! Õppijate vanus peab olema õpingute alguseks vähemalt 21 a., sisseastumistingimuseks on B-kategooria juhiload ja juhistaaž vähemalt 1 aasta (sh peab olema tehtud lõppastmekoolitus). Nõutav on II kategooria mootorsõidukijuhi tervisetõend.

 

Õppe eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks transporditeenuste valdkonnas veoautojuhina ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Õpe toimub mittestatsionaarselt.

 

Õppetöö algab veebruaris 2019 ja toimub kord kuus 3-4-päevaste sessioonidena, lisandub e-õpe ning ettevõttepraktika.

 

Õpingute moodulid:

 • liiklusõpetus
 • erialane võõrkeel
 • sõiduki ehitus ja käsitsemine
 • veoste veo korraldus
 • veose laadimine ja kinnitamine
 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • ettevõttepraktika

 

Lõpetaja saab:

 • lõputunnistuse kutseõppe läbimise kohta
 • tunnistuse veoautojuhi ametiõppe läbimise kohta
 • võimaluse taotleda Maanteeametilt  C-kategooria juhi tunnistust

 

Täpsema ülevaate õppekava kõikide moodulite alateemadest ja õppetöö korralduses annab veoautojuhi rakenduskava.

 

Koolil on mugav ja soodne õpilaskodu. Eriala õpilastele kehtivad soodustused (õpilase pilet ühistranspordis, külastuskeskustes, kultuurisündmustel jne).

 

Avaldusi saab esitada Sisseastumise infosüsteemis SAIS: http://www.sais.ee/

 

 Kutseõpe põhihariduse baasil, õppeaeg 2 aastat.

 
Maastikuehitaja on aedade ning haljastute rajaja ja hooldaja.
Õppetöö toimub 4-5 päevaste sessioonidena kord kuus septembrist augustini. Lisandub e-õpe ning erialapraktika õpilase poolt valitud ettevõttes või organisatsioonis.
Hea võimalus õppida ja ennast täiendada ka juba aianduse või maastikuehituse valdkonnas tegutsejatel.
 
Põhiõpingud:
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • Joonestamise alused ja joonistamine
 • Muru rajamine ja hooldamine
 • Isutusalade rajamine ja hooldamine
 • Sillutiste paigaldamine ja hooldamine
 • Puidust rajatiste ehitamine ja hooldamine
 • Müüride ehitamine ja hooldamine
 • Piirete ehitamine
 • Aiaveekogude rajamine
 • Eelarvete koostamine ja töögrupi loomine

Valikõpingud:

 • Väikeaia kujundamine
 • Lilleseade
 • Permakultuuri alused
 • Maastikuehitaja digioskused
 • Kalmistuhaljastuse rajamine ja hooldamine
 • Masinate ja seadmete kasutamine ning hooldus
 • Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine
 • Maastikuhooldus
 • Püsilillede kasvukohtade rajamine ja hooldamine
 • Looduslikud ilutaimed 

 

Õpe lõpeb kutseeksamiga: maastikuehitaja IV taseme kutse

 

Eriala õpilastele kehtivad ettenähtud õppetoetused ja transpordihüvitised, lisaks muud soodustused (õpilase pilet ühistranspordis, kultuurisündmustel jm).

Koolil on mugav ja soodsa hinnaga õpilaskodu, toimuvad õppereisid ja välispraktikad
 
Avaldusi saab esitada Sisseastumise infosüsteemis SAIS: http://www.sais.ee/
 

 Tase 4, esmaõpe - kutseõpe vähemalt põhihariduse baasil, õppeaeg 9 kuud.

 

 


Haljasalade hooldaja on oskustööline, kelle põhiülesanded on istutusalade hooldamine: rohimine, väetamine, taimede lõikamine, kastmine, multšimine, taimekaitsetööd, haljasalade hooldamine, hekkide pügamine, muru niitmine, teede hooldus.
 

Haljasalade hooldaja kasutab oma töös erinevaid masinaid ja seadmeid. Ta töötab iseseisvalt, organiseerib oma tööd ja suudab töötada meeskonnas.  Haljasalade hooldaja töötab välitingimustes ja avalikus ruumis, töötamine nõuab head tervist, füüsilist vastupidavust ja pingetaluvust. Ta suhtub austusega elusloodusesse.

Õppekava moodulid:

 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • muru rajamine ja hooldamine
 • istutusalade rajamine ja hooldamine
 • keskkonnahoid ja maastiku hooldamine
 • sisehaljastuse hooldamine

 
Täpsema ülevaate kõikide moodulite alateemadest ja õppetöö korraldusest annab õppekava rakenduskava.
 
Koolil on mugav ja soodsa hinnaga õpilaskodu, tunde annavad erialase ettevalmistuse ja kogemustega õpetajad. Õppetöö toimub Suuremõisa mõisakompleksis, kooli käsutuses on suur iluaed ning ajalooline Inglise stiilis mõisapark.
 
Haljasalade hooldaja kursus lõppeb osakutse kutseeksamiga, mille edukal sooritamisel omistatakse sooritajale haljasalade hooldaja kutse.
 
Kooli astumiseks esita:

 • avaldus
 • haridust tõendav dokument
 • isikut tõendav dokument
 • 2 fotot


NB! Õppijatel peavad endal olema välitöödeks sobilikud tööriided ja isikukaitsevahendid.

Hiiumaa ametikooli täienduskoolitused pakuvad võimalust õppida uusi või arendada seniseid oskuseid ajaloosises Suuremõisa mõisakompleksis ja siinsetes töökodades. Oodatud on kõik huvilised nii Hiiumaalt kui kaugemalt. Tutvu meie koolituskalendriga ja küsi julgelt lisa. Oleme avatud erinevatele koostööprojektidele - leiame lahenduse just Sinu koolitusvajadusele!

 

 

 

 

 

Koolitus

Aeg

Maht

ak tundides

Hind

 
Tasulised koolitused        
Väikelaevajuhi koolitus

28. märts - 25. mai 2018

96 380  Registreerimine lõppenud!
Ettevalmistus rannakaluri 4. taseme kutseeksamiks

27.-29. september 2018

+ piirkondliku tellimuse alusel kokkuleppelisel ajal

40 159  Registreerun koolitusele
Eesti maa- ja linnaarhitektuur 24.-25. aprill 2018 24 66  Registreerun koolitusele
Turbapeenra rajamine 15. mai 2018 10 33 Registreerun koolitusele
Turbapeenra rajamine 05. juuni 2018 10 33 Registreerun koolitusele
Heki rajamine 08. juuni 2018 6 20  Registreerun koolitusele
Meteoroloogia 16. juuni 2018 10 20 Registreerun koolitusele
Kiviktaimla rajamine 21. august 2018 10 33 Registreerun koolitusele
EELINFO Aiakujundus sügis 2018     Registreerun koolitusele
         

Hiiumaa Ametikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

Kõik kursused toimuvad täiendusõppe õppekorralduseeskirja alusel.

         

"Käib töö ja vile koos!" 

Praktikajuhendajate koolitus Suuremõisas

9.-10. märts ja

11. august 2018

48 TASUTA Registreerun koolitusele

"Käib töö ja vile koos!" 

Praktikajuhendajate koolitus Tallinnas

23.-24. märts ja

11. august 2018

48 TASUTA Registreerun koolitusele
         
Tasuta koolitused        
Rootsi keele jätkukursus 02.03.-25.05.2018 80 TASUTA Registreerimine lõppenud!
Ohtlike puude langetamine 16.-17.03. ja 06.-07.04. 2018 36 TASUTA Registreerimine lõppenud!
Puhastusteeninduse alused 23.-24.03; 06.-07.04 + 4 praktikapäeva aprillis 2018 60 TASUTA Registreerimine lõppenud!
E-portfoolio ja pilditöötlus 06.-07.04; 26.-27.04 ja 04.05.2018 38 TASUTA Registreerimine lõppenud!
Mööbli restaureerimine - viimistlusvahendite valiku põhimõtted 06.-07.04; 20.-21.04 ja  04.-05.05.2018 26 TASUTA Registreerimine lõppenud!
Traditsioonipõhiste vahvärkkonstruktsioonide valmistamise algkursus 09.-13.04; 28.05.-01.06. ja 25.-29.06.2018 120 TASUTA Registreerimine lõppenud!
Viljapuude lõikuse ja pookimisvõtete algkursus 23.-24.04 ja 14.-15.05.2018 32 TASUTA Registreerimine lõppenud!
SketchUP Pro algajatele 18.-20.05.2018 24 TASUTA Registreerun koolitusele
Rannikuala turismiettevõtja täienduskoolitus Aprill-oktoober 2018 80 TASUTA Registreerun koolitusele
Veoohutus ja koormate kinnitamine 10.-11.05.2018 20 TASUTA Registreerun koolitusele
Väikesadama töö õiguslikud alused 26.-27.05.2018 20 TASUTA Registreerun koolitusele
Floristi täienduskoolitus - seaded pulmaautodele 17.-18.05.2018 20 TASUTA Registreerun koolitusele
Söödav iluaed - lasteasutusse sobivad ilutaimed 14.-16.05.2018 28 TASUTA Registreerun koolitusele
Ürdiaed toitlustusasutusse 31.05. -  01.06.2018 24 TASUTA Registreerun koolitusele
Küttesüsteemi paigaldaja osakutse ettevalmistuskursus September-oktoober 2018 80 TASUTA Registreerun koolitusele
Raamatupidamise ja maksunduse algõpe koos raamatupidamistarkvara rakendamisega Oktoober-november 2018 80 TASUTA Registreerun koolitusele
Alustava ettevõtja baaskursus November-detsember 2018 96 TASUTA Registreerun koolitusele
Floristi täienduskoolitus - lauaseaded ja etikett November 2018 24 TASUTA Registreerun koolitusele
Etnograafiline lilleseade - jõulukroonid November 2018 20 TASUTA Registreerun koolitusele


Tasuta koolitusi rahastab Euroopa Sotsiaalfondi programm "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" mille kaudu toimuvad tööalased täienduskoolitused kõigis riiklikes kutseõppeasutustes.

 

Programmi otsesteks sihtgruppideks on:
- erialase hariduseta täiskasvanud,
- keskhariduseta täiskasvanud;
- aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.

 

Julgustame registreeruma kõiki huvilisi! Täienduskoolituse riiklik koolitustellimus on suunatud eelkõige tööealistele täiskasvanutele, kes pole saanud erialast ettevalmistust või kelle oskused vajavad kaasajastamist. Registreerumisel on oluline oma osalemissoovi põhjendada, ainult seeläbi saame õppegrupiga liita huvilisi, kes ei kuulu otsestesse sihtgruppidesse.

Koolitustel ei saa osaleda riiklikul õppekohal õppivad isikud. Kõrgharidusega registreerujad lisatakse õppegruppi vabade kohtade olemasolul. 

 

Lisainfo telefonil 5690 7746 või aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 


 

Registreerun koolitusele

 

 

                              

Hiiumaa Ametikool | rg-kood: 70002549 | Lossi 1, Suuremõisa, Hiiumaa 92302 | Telefon: 469 4391, 56 471 544 | E-post: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee
Download Joomla Templates